Diplomy a čestná uznání ze všech klatovských prakiád

Čestné uznání - klatovská prakiáda 1998 Čestné uznání - klatovská prakiáda 1999 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2000
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2001 2002 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2003
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2004 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2005 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2006
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2007 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2008 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2009
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2010 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2011 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2012
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2013 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2014 Čestné uznání - klatovská prakiáda 2015
Čestné uznání - klatovská prakiáda 2016